Prihláste sa na odber Noviniek


Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.*Viac informácii o spracovaní osobných údajov

Sledujte nás

Hľadať

Image Alt

Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov firmou Ing. Zita Košíková – Zitkina keramická dielňa (ako správcom údajov), so sídlom Malinovského 798/47, 916 21 Čachtice, Slovensko IČO: 52540880 v rozsahu:

meno a priezvisko

 • firma
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IČO
 • DIČ
 • adresa
 • cookies
 • IP adresa.

Údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov a za účelom zasielania obchodných oznámení (zasielaný maximálne 3 x mesačne, prostredníctvom online platformy prevádzkovanej v EÚ) v rozsahu:

 • produktové informácie, akčné ponuky
 • pozvánky na odborné semináre, školenia a veľtrhy

(Odber týchto informácií je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v pätičke správy)

Dotknutá osoba má podľa čl. 15 – 22 nariadenia právo na: Informácie o spracovaní, potvrdenie o spracovaní, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť.

Pri spracovaní vašich osobných údajov nám pomáhajú títo spracovatelia:

Poskytovateľ e-mailových služieb ActiveCampaign – https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/  (ak sa prihlásite k odberu newsletteru alebo nám inak poskytnete svoj email, váš email bude uložený u tohto spracovateľa).

Softvérová spoločnosť Unbounce – https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/ (s výnimkou dopytového formuláre sú všetky ostatné formuláre vytvorené pomocou Unbounce, a preto môžu byť vaše údaje uložené u tohto spracovateľa).

Spoločnosť Google – https://policies.google.com/privacy/update (pretože máme na webe kódy pre webovú analytiku, pre meranie konverzií a remarketing, môžu byť niektoré údaje uložené u tohto spracovateľa).

Spoločnosť Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update (pretože máme na webe Facebook Pixel, môžu byť niektoré údaje uložené u tohto spracovateľa).

Účtovníčka Magdaléna Képešová, IČO 32706472 – (ak vám vystavíme faktúru, budú vaše údaje uložené u tohto spracovateľa).

Kedy údaje zhromažďujeme?

Údaje zhromažďujeme len vtedy, ak na to máme niektorý z oprávnených dôvodov. Teda ak:

ste k tomu udelili dobrovoľný súhlas,

 • je spracovanie nevyhnutné na plnenie našich povinností, ktoré vyplývajú z uzavretých zmlúv; môže sa týkať aj zasielanie správ, notifikácií a potvrdenie, ktoré slúžia k obsluhe vášho produktu,
 • je spracovanie nevyhnutné pre splnenie našich povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy,
 • je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie zabezpečenie ochrany našich práv a právom chránených záujmov,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.

Používame cookies?

Ako väčšina stránok na internete, aj my využívame tzv. Cookies. Viac informácií nájdete na samostatnej stránke.

Náš web používa funkciu Google remarketing, ktorá umožňuje oslovovať s cielenou reklamou užívateľov, ktorí v minulosti zavítali na náš web. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) môžu zobrazovať naše reklamy na rôznych stránkach na internete. Túto funkciu môžete zakázať v nastavení v spoločnosti Google www.google.com/settings/ads . Náš web používa aj funkciu Facebook remarketing.

Naše webové stránky využívajú technológie retargeting od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a. s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a. s. Z zacielenia reklamy sa môžete odhlásiť na tejto stránke.

Používame aj nástroj Hotjar za účelom zlepšenia našich služieb a skúseností. Hotjar je technológia, ktorá nám pomáha lepšie porozumieť správaniu používateľov na našom webe (napríklad, koľko času trávia na ktorej stránke, na ktoré odkazy klikajú, čo používatelia robia a nemajú radi, atď.). Hotjar používa cookies a ďalšie technológie na zber dát o správaní našich užívateľov a ich zariadení (v anonymnej podobe IP adresy, veľkosť obrazovky, typ zariadenia, informácie o prehliadači). Hotjar ukladá tieto informácie tak, aby nebolo možné identifikovať konkrétne užívateľa. Ak nechcete, aby Hotjar zhromažďoval informácie o použití nášho webu, môžete sa tu odhlásiť https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Pokiaľ chcete ovplyvniť, ktoré informácie sú o vás zbierané popr. sa z niektorých systémov odhlásiť, môžete tak urobiť na týchto stránkach:

Google https://policies.google.com/privacy

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/update

Digital adversting Alliance http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/cz/

Súhlas s pravidlami

Tým, že používate náš web, dávate najavo súhlas s pravidlami na tejto stránke. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosíme, nepoužívajte náš web.

Kde môžete uplatniť námietky so spracovaním vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, resp. doplnenie, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovanie, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či podobnými účinkami, zahŕňajúc aj profilovanie môžete uplatniť cez email: info@keramikazitka.sk

X